ServiceHub brengt aanbieders en afnemers van goede doelenprojecten bij elkaar

De ServiceHub is een centrale databank in Hilversum voor projecten die ondersteuning (zowel materieel als immaterieel) nodig hebben en willen krijgen van serviceclubs. Een databank waarmee behoeftes inzichtelijk worden gemaakt, betere projectkeuzes en afstemming door clubs kunnen plaatsvinden en de serviceverlening door clubs evenredig en naar behoefte kan worden verdeeld.

Serviceclubs

Serviceclubs zoals Rotary, Soroptimisten, Rotaract, Lion's en Kiwani's, zijn organisaties die zich ten doel hebben gesteld om iets te betekenen voor de maatschappij, onder meer. door het ondersteunen van diverse projecten. Deze ondersteuning is meestal incidenteel en het gevolg van bekendheid met of betrokkenheid van individuele leden met een bepaalde lokale problematiek. De verschillende (service)clubs hebben daarbij hun eigen focus (jeugd, gezondheid, vrouwen, cultuur, etc.) en ook hun eigen financieringswijzen zoals fondsenwerving door wijnverkoop, kerstmarkt, veilingen, muziekvoorstellingen, etc. Lokale borging is vaak het uitgangspunt. Serviceclubs zijn altijd op zoek naar goede doelenprojecten. Gemeenten hebben te weinig middelen om alle aanvragen van bedrijven, instellingen en particulieren in te vullen. Veel van de verzoeken die bij de gemeente terecht komen, kunnen ook worden opgepakt door een van de lokale serviceclubs.

1 + 1 = "3"

De centrale databank ServiceHub.nl koppelt de vragers aan de serviceclubs. Serviceclubs en de gemeente kunnen elkaars partners zijn als het gaat om de aanpak van maatschappelijke noden. Om die reden is besloten om een centraal informatiepunt op te zetten, de ServiceHub, waar door zowel (gesubsidieerde) instellingen als particulieren projecten kunnen worden voordragen die vervolgens door één of meerdere serviceclubs kunnen worden ondersteund. Als een club kiest om een project te ondersteunen, dan maakt de serviceclub dat in de databank kenbaar. Ook wordt de projectvoortgang bijgehouden.

We bundelen krachten en werken samen om goede doelenprojecten te starten, te ondersteunen en waar mogelijk af te ronden. Zo proberen we met elkaar de noodzakelijke zaken (of: "maatschappelijke vragen om ondersteuning"?) sneller op te pakken!

serviceclublogos